SẢN PHẨM MỚI


TỔNG KHO PHỤ TÙNG 1

 

 

HINO

Một số bộ phận hoặc phụ tùng xe thường không có dấu hiệu hư hỏng cho đến khi hư hỏng thực sự xảy ra. Điều này gây thiệt hại lớn cho xe. Nếu chúng ta cho rằng "khi nào xe hỏng thì thay những bộ phận hỏng", ý nghĩ đó có thể khiến bạn thiệt hại lợi nhuận và đánh mất niềm tin từ các chủ hàng và khách hàng.
Với hệ thống cung ứng phụ tùng trên qui mô toàn cầu từ Nhật bản, Thái lan, Indonesia…, chúng tôi có thể cung cấp phụ tùng cho khách hàng nhanh chóng đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.